Szolgáltatások

LOGOPÉDIA:

  • beszédindítás és nyelvi késés terápiája
  • artikulációs zavarok terápiája
  • beszédtechnika fejlesztése
  • kóros rekedtség, hangképzési zavarok
  • dadogás, hadarás terápiája
  • nyelvlökéses nyelés terápia

TANULÁSI KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSE:

Sindelar terápia (5-14 év).: Ha a gyermek az óvodában vagy iskolában jó értelmi képességek mellett

  • nehezen koncentrál,
  • magatartásával kapcsolatban panaszok érkeznek,
  • egyes területeken (pl. mozgás, rajzolás, olvasás, számolás) gyengébben teljesít –

diagnosztikával feltárható a probléma forrása és terápiával leküzdhetők az akadályok.

Oviból iskolába (5 éves kortól): Magabiztosabb iskolakezdés az írás, olvasás, számoláshoz szükséges készségek, képességek komplex fejlesztésével: nagy és finommozgások, hallási észlelés, helyes eszközhasználat, tájékozódás a térben és a síkban.

Ha nehéz az önálló tanulás (4. évfolyamtól): A cél az eredményes és egyre inkább önálló tanulás kialakítása a megfelelő TANULÁSI TECHNIKA megtalálásával.

Értelmi fejlesztés (3-14 év): A sikeres tanuláshoz nélkülözhetetlen képességek: a figyelem, emlékezet, észlelés, gondolkodás fejlesztése a lehető legtöbb érzékszerv bevonásával, célzott babzsákgyakorlatokkal történik.

Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia kezelése apró lépésekkel a biztos alapok megteremtéséhez.